Het onderwijs

Wie wij zijn en waar wij voor staan.

Taal en Rekenen

De basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen staan centraal. Hiervoor maken wij gebruik van de nieuwste lesmethodes waarmee onderwijs op maat wordt aangeboden. Kinderen maken hiervoor gebruik van tablets.

IPC

De zaakvakken, de creatieve vakken en vakken zoals techniek, ICT, geestelijke stromingen en de sociale, emotionele ontwikkeling vindt u terug in het International Primary Curriculum (IPC). Deze methode biedt het onderwijs in thema’s aan, waardoor de vakken onderling meer samenhang krijgen.

EarlyBird school

Wij zijn een EarlyBird school. Alle kinderen krijgen lessen Engels van groep 1 t/m 8. Wij gebruiken hiervoor een methode en oefensoftware Words and Birds vanaf groep 5.

Snappet

Adaptief en dynamisch onderwijs voor de hele klas. Alle leerlingen vanaf groep 4 hebben een eigen tablet. Daarop krijgen zij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Na de instructie maken de kinderen de verwerking op de tablet. De leerkracht volgt de resultaten live en kan kinderen meteen verder helpen.

Continue rooster

Wij volgen het  vijf gelijke schooldagen model. Dit houdt in dat wij gebruik maken van het continuerooster en dat de kinderen op school lunchen. Iedere dag gaat de deur open om 8:15 uur. De les begint om 8:30 uur en duurt tot 14:00 uur. Na school zijn er verschillende naschoolse activiteiten.

Gezonde school

Alle kinderen krijgen les van een vakdocent voor bewegingsonderwijs. De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Daarnaast doen wij mee aan het programma van de gemeente Amsterdam: Jump In.

"I have no special talent. I am only passionately curious." Albert Einstein

Schoolinformatie

Meer over de school vindt u hier.

InNoord

Wij maken deel uit van Openbaar Onderwijs InNoord.

Ga naar de website van het bestuur.

KiVa

Wij zijn een KiVA gecertificeerde school.

Lees meer over KIVA.

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding binnen de groep, school (IB & ZBO). Lees alles over passend onderwijs op OBS overhoeks.

Lees meer.

Kinderoefentherapeut

Wij werken samen met Kind & Motoriek. U leest hierover alles op deze pagina.

Lees meer.

Informatie ochtend

Voor 2020 staan er geen info-ochtenden gepland.

Informatie-ochtenden (onder voorbehoud) 2021:
- dinsdag 2 februari
- woensdag 10 februari
- woensdag 7 april
- dinsdag 13 april
- woensdag 2 juni
- dinsdag 15 juni

Tijdens de Corona crisis zijn deze online , tijd: 09.00 tot 10.00 uur, aanmelden admin.overhoeks@innoord.nlnodig.

Voor meer informatie kunt u ons bellen op 020 - 630 47 70  of admin.overhoeks@innoord.nl

Tot ziens.

OKA

Melissa Hassien is onze ouder-en kindadviseur.

Lees hier meer over onze OKA.

Ouderbetrokkenheid

Wij hebben een aparte pagina over Ouderbetrokkenheid. Denk hierbij aan de Ouderraad (klassenouders) en de MR of GMR.

Ga naar de pagina.

Ouderportaal

U kunt hier absenties doorgegeven, uw gegevens bekijken en wijzigen en de voortgang van uw kind volgen.

Ga naar het ouderportaal.

Parro

Wij communiceren met Parro. Als voorbeeld:
- mededelingen sturen
- foto's van een gebeurtenis delen
- gespreksplanner voor oudergesprekken
- 1 op 1 berichten: leerkracht - ouder en vice versa
- activiteiten planner
Dit is een gesloten en veilige omgeving.
U kunt de website gebruiken of de app van Parro installeren op uw smartphone.

Website Parro

Privacy

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Op de website van het bestuur Innoord leest u alles over Privacy. Het Handboek Informatiebeveiliging en Privacy van Innoord kunt u er downloaden.

Lees hier meer.

Englisch brochure

Your child can start at school when he or she is four years old. This brochure tells you what you need to do.

Click here for the brochure

Media

.

Nieuwbouw

Een competitie film van de nieuwbouw.

Beweegbox

Wij zijn de eerste basisschool die een beweegbox krijgt.

.

Vacature

Word jij onze nieuwe juf of meester?

Imme

Lid leerlingenraad Amsterdam

SCHOOLFOTO'S

Prachtige foto's uit de praktijk

FOTO'S NIEUWBOUW

Organisaties waarmee wij samenwerken

CONTACT

Bezoek ons of vul het formulier in.

Adres

OBS Overhoeks
Chrysantenstraat 28
1031 HT Amsterdam
tel. 020 - 63 04 7 70 

Lestijden: 8.30 - 14.00 uur.

Neem contact op

Kalender

Scroll naar boven

TintelTuin gaat in het nieuwe IKC de kinderopvang verzorgen. Wij zijn vanaf het begin van de bouw betrokken en wij kijken nu uit naar het inrichten van de ruimtes, de samenwerking met het team van de basisschool en het verwelkomen van de kinderen en hun ouders na de kerstvakantie.

Onze missie luidt:

Waarom TintelTuin? Bij TintelTuin zorgen we goed voor je, je voelt je direct bij ons thuis en vertrouwt ons. Wij geloven in je, we waarderen je om wie je bent, om wat je wilt en kunt. Met onze leuke, spannende uitdagingen leer je en verleg je je grenzen. Daar groeit je zelfvertrouwen van en daar ben je trots op. Je groeit en leert bij TintelTuin. Spelenderwijs 

Wij zijn TintelTuin, we zijn er voor je. 

 

En we kunnen niet wachten om daar mee te beginnen op IKC Overhoeks! De inschrijving voor de opvang op IKC Overhoeks is al begonnen en de groepen stromen al aardig vol. Meer informatie over de openingstijden en het inschrijven vinden jullie via de website van TintelTuin:
https://www.tinteltuin.nl/locaties/overhoeks-kdv

https://www.tinteltuin.nl/locaties/overhoeks-bso

 

Je kunt ook direct naar inschrijven! Voor vragen kun je terecht bij de afdeling relatiebeheer van TintelTuin: 088 – 0780780 of per email: relatiebeheer@tinteltuin.nl