Het onderwijs

Wie wij zijn en waar wij voor staan.

Taal en Rekenen

De basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen staan centraal. Hiervoor maken wij gebruik van de nieuwste lesmethodes waarmee onderwijs op maat wordt aangeboden. Kinderen maken hiervoor gebruik van tablets.

IPC

De zaakvakken, de creatieve vakken en vakken zoals techniek, ICT, geestelijke stromingen en de sociale, emotionele ontwikkeling vindt u terug in het International Primary Curriculum (IPC). Deze methode biedt het onderwijs in thema’s aan, waardoor de vakken onderling meer samenhang krijgen.

EarlyBird school

Wij zijn een EarlyBird school. Alle kinderen krijgen lessen Engels van groep 1 t/m 8. Wij gebruiken hiervoor een methode en oefensoftware Words and Birds vanaf groep 5.

Snappet

Adaptief en dynamisch onderwijs voor de hele klas. Alle leerlingen vanaf groep 4 hebben een eigen tablet. Daarop krijgen zij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Na de instructie maken de kinderen de verwerking op de tablet. De leerkracht volgt de resultaten live en kan kinderen meteen verder helpen.

Continue rooster

Wij volgen het  vijf gelijke schooldagen model. Dit houdt in dat wij gebruik maken van het continuerooster en dat de kinderen op school lunchen. Iedere dag gaat de deur open om 8:15 uur. De les begint om 8:30 uur en duurt tot 14:00 uur. Na school zijn er verschillende naschoolse activiteiten.

Gezonde school

Alle kinderen krijgen les van een vakdocent voor bewegingsonderwijs. De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Daarnaast doen wij mee aan het programma van de gemeente Amsterdam: Jump In.

"I have no special talent. I am only passionately curious." Albert Einstein

Schoolinformatie

Meer over de school vindt u hier.

InNoord

Wij maken deel uit van Openbaar Onderwijs InNoord.

Ga naar de website van het bestuur.

KiVa

Wij zijn een KiVA gecertificeerde school.

Lees meer over KIVA.

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding binnen de groep, school (IB & ZBO). Lees alles over passend onderwijs op OBS overhoeks.

Lees meer.

OKA

Meta Peek is onze ouder-en kindadviseur.

Lees hier meer over onze OKA.

Ouderbetrokkenheid

Wij hebben een aparte pagina over Ouderbetrokkenheid. Denk hierbij aan de Ouderraad (klassenouders) en de MR of GMR.

Ga naar de pagina.

Ouderportaal

U kunt hier absenties doorgegeven, uw gegevens bekijken en wijzigen en de voortgang van uw kind volgen.

Ga naar het ouderportaal.

Informatie ochtend

In  2018 hebben wij de volgende informatie ochtenden:
14-2, 21-2, 18-4, 25-4, 27-6, 11-7 

Tijd: 9.00 tot 10.00 uur.
Voor meer informatie kunt u ons bellen of contact opnemen met het webformulier.

Tot ziens.

Webformulier.

Nieuwbouw

Een competitie film van de nieuwbouw.

SCHOOLFOTO'S

Prachtige foto's uit de praktijk

HET TEAM

Een overzicht van alle teamleden van OBS Overhoeks.

Minneke Wiewel / Directeur

Kim Ruiter / Groepsleerkracht

Johnny Bus / Groepsleerkracht

Roy Mesman / vakleerkracht bewegingsonderwijs

Christine Scholten / Groepsleerkracht - MT

Leen Jonker / Groepsleerkracht

Julie van Eibergen Santhagens / Groepsleerkracht - MT

Guido Laurijsen / Groepsleerkacht

Josine Voet / Groepsleerkracht 

Wati Reimer / Groepsleerkracht

Anne Schippers / Groepsleerkracht

Freddie te Roller / Groepsleerkacht

Kim Jansen / Groepsleerkracht

Frank Meulepas / Groepsleerkacht
ICT coördinator 

Julian de Vos / Groepsleerkracht 

Melanie Aardenburg / Groepsleerkracht

Jennifer van der Vossen / Groepsleerkracht

Sanne Visser / Schaakleraar

Steven de Geus / Muziekdocent

Michiel van der Lans / Conciërge - Onderwijsondersteunend Personeel 

Meta Peek / Ouder- en kindadviseur

Patty van der Veen / Administratie - Onderwijsondersteunend Personeel 

Jolanda Ferwerda / Intern begeleider

Veronica Miog / Intern begeleider

Sylvie Stevens / Groepsleerkracht

Organisaties waarmee wij samenwerken

CONTACT

Bezoek ons of vul het formulier in.

Adres

OBS Overhoeks
Chrysantenstraat 28
1031 HT Amsterdam
tel. 020 - 63 04 7 70 

Lestijden: 8.30 - 14.00 uur.

Neem contact op

Kalender

Scroll to top

OBS Overhoeks in Amsterdam Noord, competitie film from uytenhaak + partners on Vimeo.